INTEGRITETSPLPOLICY

Senast uppdaterad: 2023-06-02

Denna kortfattade integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, sparar och nyttjar dina personuppgifter.

Vill du ha mer information eller utöva dina rättigheter, såsom att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om just dig, gör du det enklast genom e-post till Bilakademien på info@bilakademien.se.

Vi behandlar självklart dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och regler för dataskydd och har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Vårt huvudsakliga syfte med att samla in och behandla personuppgifter är för att kunna fullfölja våra åtaganden mot dig som kund. Om du exempelvis köper tjänster från oss behandlar vi personuppgifter för att ha möjlighet att planera, genomföra och följa upp dig som kund. Detta gäller också om du begärt en offert från oss.

Vi behandlar även dina uppgifter för att kunna kommunicera med dig som kund genom nyhetsbrev, kund- eller marknadsundersökningar samt via post, mejl eller sms. Vi kan också komma att behandla namn, personnummer och din ekonomiska situation i samband med finansiering.

Om du kontaktar Bilakademien, via exempelvis vår hemsida, e-post eller telefon, så behandlar vi de personuppgifter du lämnar i syfte att hantera din förfrågan. Om du besöker vår webbplats kan vi komma att automatiskt samla in ip-adress eller namnet på din enhet i syfte att motverka olovliga intrång eller nyttjandet av våra IT-resurser.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med andra Bilakademien-bolag och ibland även leverantörer för datalagring eller annan datahantering. I de flesta fall är de då våra personuppgiftsbiträden men kan även själva vara ansvariga för personuppgiftsbehandlingen såsom kreditföretag.

Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut.